ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน Facebook Comments

อบต.พญาแมน ร่วมงานบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นางณิชนันท์ ขันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยนายเชด อ่ำฉาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณศาลพระยาพิชัยดาบหัก (วงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย) Facebook Comments

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2562 Facebook Comments

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 Facebook Comments


แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน