คำสั่ง / ประกาศ / มาตรการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

มาตรการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments