รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Facebook Comments