ประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านดง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)

Facebook Comments