ประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ลานอเนกประสงค์

จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ลานอเนกประสงค์ ข้าง อบต.พญาแมน หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)

Facebook Comments