ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองบางไร่

ประชาสัมพัธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองบางไร่ หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments