ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองทราย-คลองสองพี่น้อง

ประชาสัมพัธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองทราย-คลองสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments