ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งแต่บ้านดงห้วยค้า-นานายละมูล

ประชาสัมพัธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งแต่บ้านดงห้วยค้า-นานายละมูล หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments