ประกาศโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง สายแม่กิมเฮง

ประชาสัมพัธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง สายแม่กิมเฮง หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments