ประกาศโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง สายแม่กิมเฮง หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments