ประกาศโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำจากคลองน้ำไหล ตั้งแต่นานายวันเพ็ญเลียบ ถนนทางหลวงพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน

Facebook Comments