โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวนภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายอัษฎางค์ สีหาราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว และวิธีการบำรุงรักษาข้าว

Facebook Comments