การแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23

ประมวนภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลพญาแมน นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 “พญาแมนเกมส์” โดยมีนายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
*** ผลการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ฯ ดังนี้
— เปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 5

— เปตองหญิง รุ่น 30 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 1

— เปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 4,5

— เซปักตะกร้อชาย
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 4

— ตะกร้อลอดห่วง
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 3

— วอลเล่ย์บอลหญิง
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 1,6

— วอลเล่ย์บอลชาย
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 3

— ฟุตบอลพ่อบ้าน
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 3,6

— ฟุตบอลหญิง
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 7

— ฟุตบอลชาย
รางวัลชนะเลิศ : หมู่ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : หมู่ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : หมู่ 5

Facebook Comments