เดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2562

ประมวนภาพกิจกรรม

เดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน และประชาชนตำบลพญาแมน ร่วมเดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2562 โดยการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานนมัสการหลวงพ่อโตฯ มีระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

Facebook Comments