การแข่งขันเฮฮากีฬาสีผู้สูงวัยตำบลพญาแมน “วัยกระเตาะ ครั้งที่ 3”

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเฮฮากีฬาสีผู้สูงวัยตำบลพญาแมน “วัยกระเตาะเกมส์ ครั้งที่ 3” พร้อมด้วยนายไพศาล ภูริสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

Facebook Comments