รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

Facebook Comments