โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.พญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.พญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิงแต่ละประเภท พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น

Facebook Comments