วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนอำเภอพิชัย จิตอาสาอำเภอ จำนวน 38 หมู่บ้าน รวม 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท่านประธานและผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 25 ต้น ร่วมเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพัฒนาบริเวณรอบบุ่ง

Facebook Comments