ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63

ประมวนภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดบ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ พร้อมทั้งจำหน่ายข้าวทิพย์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพญาแมนและตำบลใกล้เคียง เพื่อรับประทานเป็นอาหารทิพย์ เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และเป็นของฝากมงคลแก่ผู้ที่เคารพนับถือ

Facebook Comments