โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประมวนภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลพญาแมนร่วมการประชาคมดังกล่าว

Facebook Comments