พิธีเปิดประเพณีงานอนุรักษ์วัฒนธรรมตักบาตรเทโว วัดเกาะวารี

ประมวนภาพกิจกรรม

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย และนายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีงานอนุรักษ์วัฒนธรรมตักบาตรเทโว วัดเกาะวารี หมู่ 1 บ้านท่ามะปราง ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โดยมีนายอภิสิทธิ์ บุญเสือ กำนัน ต.พญาแมน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมิง คำสวน นายก อบต.พญาแมน,หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัด อบต.พญาแมน,ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภา อบต.พญาแมน,ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ต.พญาแมน และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานประเพณีในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.พญาแมน

Facebook Comments