ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประมวนภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวภาลิศษา หงษาวดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเวลา 19.00 น. นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย

Facebook Comments