วันปิยมหาราช

ประมวนภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments