โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

ประมวนภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานเปิดโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนได้จัดทำ MOU ด้านอาหารปลอดภัย กับเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการร้านขายอาหารในตลาดสดพญาแมน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นร้านค้าที่ขายอาหาร และร้านขายของชำในตลาดสดพญาแมน เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้ในการเลือกอาหารที่ปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลพญาแมนต่อไป

Facebook Comments