แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
***เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการที่รับเงินผ่านบัญชีเท่านั้น

เนื่องด้วยในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้มีสิทธิแทนองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน โดยมีกำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

Facebook Comments