พิธีลงนามข้อตกลงออกตรวจบูรณาการร่วมต่างหน่วยงานฯ

ประมวนภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรพญาแมน นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงออกตรวจบูรณาการร่วมต่างหน่วยงานและพิธีปล่อยแถวสายตรวจบูรณาการร่วม ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมี พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นายวิรัช พินเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน นายไพโรจน์ อินทิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง และ พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรพญาแมน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การออกตรวจร่วมเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุข้อกำหนดการออกตรวจดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพญาแมน, ตำบลบ้านโคน และตำบลท่ามะเฟือง ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Facebook Comments