กิจกรรมออกเยี่ยมพร้อมมอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง “ไวรัส Covid – 19” ในเขตตำบลพญาแมน

ประมวนภาพกิจกรรม
Facebook Comments