มอบวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากประสบเหตุวาตภัย

ประมวนภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วย นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน และเจ้าหน้าที่ของ อบต.พญาแมน ได้ดำเนินการมอบวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากประสบเหตุวาตภัย ด้วยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 22.30 น. เกิดพายุฤดูร้อนและลมพายุกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอพิชัย ทำให้บ้านที่อยู่อาศัย โรงเรือนทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย (บางส่วน) ดังนี้ ราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปรางจำนวน 1 หลังคาเรือน ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านดง จำนวน 14 หลังคาเรือน ราษฎร หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง จำนวน 1 หลังคาเรือน ราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านขอม จำนวน 2 หลังคาเรือน ราษฎร หมู่ที่ 6 จำนวน 8 หลังคาเรือน รวมบ้านเรือน จำนวน 26 หลังคาเรือน

Facebook Comments