การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 15.30 – 17.00 น. นำโดย นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ. บริเวณตลาดสด อบต.พญาแมน และตลาดนัดวันอาทิตย์ #Save Phayaman

Facebook Comments