ประชาสัมพันธ์แผนรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งส.อบต.และนายก อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
Facebook Comments