พิธีทำบุญตลาดสด อบต.พญาแมน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำโดย พันโท วัลลภ แก้วกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาฯ และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด อบต.พญาแมน จัดพิธีทำบุญตลาดสด อบต.พญาแมน โดยนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ และฉันอาหารเพล พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments