สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 สืบสานพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจ และเป็นการส่งเสริมดำรงความเข็มแข็งของพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร รักษาศีล 5 และฟังพระธรรมเทศนา องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำโดย พันโท วัลลภ แก้วกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments