ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมอำเภอพิชัย ในวันพิธีเปิด “งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566”

ประมวลภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำโดย พันโท วัลลภ แก้วกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน และประชาชนตำบลพญาแมน เข้าร่วมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมอำเภอพิชัย ในวันพิธีเปิด “งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566” ซึ่งภายในขบวนมาในตรีม ชีวิตชาวนา เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอพิชัยประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งมีการอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าวในวันทำบุญกองข้าวเปลือกของอำเภอพิชัยอีกด้วย การจัดงานกาชาดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรบุรุษของชาติไทยและเป็นทหารเอกคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้สร้างวีรกรรมต่อสู้กับข้าศึก ผู้รุกรานแผ่นดินไทยอย่างองอาจ กล้าหาญ จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงทุกวันนี้ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สนามกีฬาพระยาพิชัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments