การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน จะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางตำบลพญาแมน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ กิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ พร้อมรับของขวัญ ของรางวัลต่างๆ มากมาย และมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเล่นต่างๆ ฟรีตลอดงาน

Facebook Comments