องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน จัดการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
Facebook Comments