ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2-4 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562- 16 พฤษภาคม 2564)

Facebook Comments