ประกวดร้องเพลง “ท้องที่ ท้องถิ่นเสียงทอง” ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้จัดส่งนักร้องเข้าประกวดร้องเพลง “ท้องที่ ท้องถิ่นเสียงทอง” ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวเอมิกา คำมีมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ นายธีรคเณศพร เหล็กสิงห์ เจ้าพนักงานพัสดุ พร้อมร่วมรับชมและให้กำลังผู้เข้าประกวดฯ ณ เวทีกลาง บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments