การประกวดซุ้ม OTOP ตำบล ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

🔸องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดซุ้ม OTOP ตำบล ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566🔸
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น.

นายธนกร ด้วงภู่ทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน มอบหมายให้ นางสาวภาลิศษา หงษาวดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน รับมอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดซุ้ม OTOP ตำบล ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 จาก นายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำซุ้ม OTOP ตำบล

ณ เวทีกลาง บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments