พิธีปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาบริเวณบ้านเกิดพระยาพิชัยดายหัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2566 (วันที่ 2)

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments