เดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทย สามวัย ใส่ให้สนุก” ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทย สามวัย ใส่ให้สนุก” ในงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 ผู้เดินแบบผ้าไทย ได้แก่ นางสาววรัญญา อ้นชู และนางสาวอารีรัตน์ มั่นอินทร์ ณ เวทีกลาง บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments