โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.

นายธนกร ด้วงภู่ทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

โดยมี นางสาวสวิตตา แสไพศาล หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.พญาแมน, ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา อีกทั้งยังลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments