พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจผู้สูงอายุ กิจกรรมสืบสานวันผู้สูงอายุ “วัยกระเตาะเกมส์ 2023”

ประมวลภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
สจ. ไพศาล ภูริสัตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจผู้สูงอายุ กิจกรรมสืบสานวันผู้สูงอายุ “วัยกระเตาะเกมส์ 2023” โดยมี นายเชด อ่ำฉาย ประธานชมรมผู้สูงวัยตำบลพญาแมน กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้สนองคุณวิทยา และสมาชิกชมรมผู้สูงวัยตำบลพญาแมน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีโอกาสแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬา การเล่นเกมส์ และวัดความแข็งแรงของร่างกาย ส่งเสริมความสามัคคีและการมีน้ำใจให้กัน ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในตำบลพญาแมน โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง, สีชมพู, สีฟ้า และสีม่วง ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดง

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments