พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางณิชนันท์ ขันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช…

การแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23

การแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลพญาแมน นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 “พญาแมนเกมส์” โดยมีนายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายอัษฎางค์ สีหาราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว และวิธีการบำรุงรักษาข้าว Facebook Comments

พญาแมนเกมส์

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านพญาแมน จัดการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 “พญาแมนเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ดังนี้ 1. ฟุตบอล 11 คน – ฟุตบอลชาย – ฟุตบอลหญิง –…