จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ “ผู้ชนะการเสนอราคา”

ประกาศ “ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ “ผู้ชนะการเสนอราคา”

ประกาศ “ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ “ผู้ชนะการเสนอราคา”

ประกาศ “ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง”