จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการรับสมัครงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว....
Read More "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ"
ขบวนอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก จากที่ว่าการอำเภอพิชัยไปประดิษฐานในปรางค์ย่อมุมไม้ยี่สิบ (จำลอง) ณ...
Read More "ขบวนอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก"
พิธีสวดอภิธรรม พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน...
Read More "พิธีสวดอภิธรรม พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก"
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่...
Read More "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน"
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...
Read More "โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น"