หน้าแรก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ

previous arrow
next arrow
Slider
แนะนำตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

♦ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
♦ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ข่าวการรับสมัครงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 2 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพ เข้าเลขที่บัญชีตามที่ท่านได้แจ้งไว้ยังองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

1 2 4

Facebook Comments