หน้าแรก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ

previous arrow
next arrow
Slider
แนะนำตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม

♦ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
♦ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ข่าวการรับสมัครงาน


ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลพญาแมน

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและครอบครัว

1 2 8

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพ เข้าเลขที่บัญชีตามที่ท่านได้แจ้งไว้ยังองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

1 2 5

Facebook Comments