หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
กิจกรรมการปั่นจักรยานเยี่ยมผู้สูงอายุ
♦ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
♦ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ข่าวการรับสมัครงาน

ขอเชิญชวน “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ขอเชิญชวน “ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประมวลภาพกิจกรรม

1 2 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 โดย นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ. บริเวณตลาดสด อบต.พญาแมน และตลาดนัดวันอาทิตย์ #Save Phayaman

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน

📣📣ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

1 2 6
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม

Facebook Comments