หน้าแรก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ

previous arrow
next arrow
Slider
แนะนำตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
♦ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
♦ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ข่าวการรับสมัครงาน

ขอเชิญชวน “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โครงการจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณวัดพระยาปันแดน

โครงการอำเภอพิชัย… ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ วัดเกาะวารี ตำบลพญาแมน

โครงการอำเภอพิชัย…. ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดเกาะวารี หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

งานสืบสานประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน หมู่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน

งานสืบสานประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน หมู่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านขอม

1 2 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 โดย นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ. บริเวณตลาดสด อบต.พญาแมน และตลาดนัดวันอาทิตย์ #Save Phayaman

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน

📣📣ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์เร่งรัด ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พฤศจิกายน 2563

1 2 5
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม

Facebook Comments