ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โครงการจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณวัดพระยาปันแดน

โครงการอำเภอพิชัย… ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ วัดเกาะวารี ตำบลพญาแมน

โครงการอำเภอพิชัย…. ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดเกาะวารี หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

งานสืบสานประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน หมู่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน

งานสืบสานประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน หมู่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านขอม

1 2 10