ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดบ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ พร้อมทั้งจำหน่ายข้าวทิพย์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพญาแมนและตำบลใกล้เคียง เพื่อรับประทานเป็นอาหารทิพย์ เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และเป็นของฝากมงคลแก่ผู้ที่เคารพนับถือ Facebook…

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63 ณ บริเวณลานวัดบ้านดง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมเปิดงานประเพณีดังกล่าวด้วย Facebook Comments

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย…

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง Facebook Comments

เดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2562

เดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน และประชาชนตำบลพญาแมน ร่วมเดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2562 โดยการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานนมัสการหลวงพ่อโตฯ มีระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562…

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางณิชนันท์ ขันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช…