ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
273 หมู่ 4 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055-484000 โทรสาร : 055-484000 ต่อ 103
E-mail : Phayaman273@gmail.com

ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

Facebook Comments