ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
เลขที่ 273 หมู่ที่ 4 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055-484000 โทรสาร : 055-484000 ต่อ 103

เว็บไซต์ : www.phayaman.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@phayaman.go.th

E-mail : Phayaman273@gmail.com

ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

คลิกเพื่อตอบแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กระดานกระทู้ (ถาม – ตอบ) Q&A

Facebook Comments