องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120
โทรศัพท์  055-484000   โทรสาร 055-484000  ต่อ 16

ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

Facebook Comments