ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา อบต.พญาแมน

ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 โดย นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ. บริเวณตลาดสด อบต.พญาแมน และตลาดนัดวันอาทิตย์ #Save Phayaman

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน

📣📣ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

1 2 6

แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน