ข่าวสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

📣📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ในวันและเวลาราชการ 👶 กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป รายละ 600 บาทต่อคน ต่อเดือน ดังนี้(1) เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558…

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Facebook Comments

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าไปตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Facebook Comments

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Facebook Comments

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.พญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.พญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิงแต่ละประเภท พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น Facebook Comments

การแข่งขันเฮฮากีฬาสีผู้สูงวัยตำบลพญาแมน “วัยกระเตาะ ครั้งที่ 3”

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเฮฮากีฬาสีผู้สูงวัยตำบลพญาแมน “วัยกระเตาะเกมส์ ครั้งที่ 3” พร้อมด้วยนายไพศาล ภูริสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว Facebook Comments


แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน