ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าไปตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Facebook Comments

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Facebook Comments

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.พญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.พญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิงแต่ละประเภท พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น Facebook Comments

การแข่งขันเฮฮากีฬาสีผู้สูงวัยตำบลพญาแมน “วัยกระเตาะ ครั้งที่ 3”

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเฮฮากีฬาสีผู้สูงวัยตำบลพญาแมน “วัยกระเตาะเกมส์ ครั้งที่ 3” พร้อมด้วยนายไพศาล ภูริสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว Facebook Comments

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน Facebook Comments

อบต.พญาแมน ร่วมงานบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นางณิชนันท์ ขันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยนายเชด อ่ำฉาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ร่วมวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณศาลพระยาพิชัยดาบหัก (วงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย) Facebook Comments


แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน