หน้าแรก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ

previous arrow
next arrow
Slider
แนะนำตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
♦ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
♦ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ข่าวการรับสมัครงาน

ขอเชิญชวน “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประเพณีก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39

งานบุญประเพณีก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39 วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนทุ่งป่ากระถิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลพญาแมน

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลพญาแมน

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพ เข้าเลขที่บัญชีตามที่ท่านได้แจ้งไว้ยังองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม

Facebook Comments