หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
กิจกรรมการปั่นจักรยานเยี่ยมผู้สูงอายุ
♦ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
♦ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
♦ ข่าวการรับสมัครงาน

ขอเชิญชวน “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ขอเชิญชวน “ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sorry, no posts were found.

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม

Facebook Comments